Till sidans huvudinnehåll

Skydda dig mot översvämning


När det regnar mycket och vattnet inte hinner rinna undan kan det leda till översvämning. Du kan skydda dig mot översvämningar på olika sätt. Har du en fastighet behöver du se över hur du kan skydda den.

Att få en översvämning innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från Kretslopp och vatten uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av.

Skydda dig själv och dina saker innan en översvämning:

 • kontrollera dina försäkringar
 • flytta värdefulla och fuktkänsliga saker om du har dem i en källare
 • placera saker som du ändå vill förvara i källaren på hyllor för att undvika att de skadas
 • flytta bilen till ett säkert ställe

Om du har en fastighet, bor i villa eller liknande...

 • kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick.
 • rensa dagvattenbrunnar och diken från löv och skräp så att regnvattnet kan rinna undan.
 • förbered så att du kan blockera inflödet genom att täppa till golvbrunnar med till exempel trasor samt se till att toalettlock är stängda. Det kan behövas en tyngd på locket.
 • täta dörrar, källarfönster, ventilationsöppningar och andra öppningar.
 • överväg att lägga igen golvbrunnar om de inte fyller någon funktion längre.
 • kontakta Kretslopp och vatten om det är stopp i dagvattenbrunnar.
 • lutar marken mot fastigheten? Förändra lutningen eller gör en barriär mot vattnet.
 • om du har hårdgjorda ytor som asfalt och stensättning ändra till grus eller växtlighet om du kan. Grönytor suger upp vatten och släpper igenom.
 • eventuell pumpar, backventiler och andra lösningar behöver kontrolleras regelbundet så att de fortfarande funkar.

Om du drabbas av källaröversvämning...

 • bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna (se dock till att eventuell dräneringspump blir strömförsörjd så att den inte stannar)
 • skaffa hjälp med länspumpning
 • var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten
 • dokumentera händelsen med foton och skisser och spara kvitton
 • kontakta ditt försäkringsbolag
 • ordna hjälp med skadereglering och uttorkning (vanligen försäkringsbolaget)
 • anmäl översvämningen till Kretslopp och vatten .

Kretslopp och vatten lägger ned mycket arbete på att löpande förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt ta bort riskerna för översvämning.

I vår broschyr Viktigt att veta om källaröversvämningar kan du som har källare läsa mer om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och vad du kan göra för att öka skyddet mot översvämning. Vi ger också råd om hur du bör agera vid en översvämning. Här kan du läsa mer om hur du kan ta hand om regnvattnet vid din fastighet .

Kontakta kretslopp och vattens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}