Till sidans huvudinnehåll

Dagvatten och skyfall

I Göteborg regnar det i snitt var tredje dag. När vattnet rinner av marken kallas det dagvatten. Om det kommer mer än 50 mm regn under en timme kallas det för skyfall. För att minska risken för översvämningar och föroreningar i våra vattendrag behöver vi hjälpas åt.

Detta är dagvatten och skyfall

Regn och smält snö, smältvatten, kallas för dagvatten när det rinner av från vägar och byggnader. När det regnar mycket kraftigt under en kort period kallas det skyfall. Skyfall är ovanliga men beräknas bli vanligare i och med klimatförändringarna.

Karta över hur ditt område påverkas av skyfall

Se en karta över hur ett skyfall skulle kunna påverka olika delar av Göteborg.

Skydda dig mot översvämning

När det regnar mycket och vattnet inte hinner att rinna undan kan det leda till översvämning. Här kan du läsa om hur du kan skydda din fastighet.

Hitta skyfallsparker

Här hittar du parker och andra anläggningar som används för att fördröja och samla upp regnvatten vid skyfall.

Göteborgs skyfallssäsong 2024

En sak är de som drabbats av ett skyfall överens om. De hade önskat att de hade förberett sig. I snitt kommer det 5 mm regn under en dag när det regnar. Därför är det mycket svårt att förutse när det kommer 20 gånger mer regn under en dag eller kanske ännu mer. Mest regn och kraftigast regn kommer det oftast under juli och augusti. Det är därför som Göteborgs Stad utlyser dessa månader som Göteborgs skyfallssäsong.

Anmäl skada vid översvämning

Om du har drabbats av källaröversvämning, stopp i avloppet eller annan skada som orsakats av vår vatten- och avloppsverksamhet kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Här kan du anmäla skadan.

Så arbetar Göteborgs Stad med dagvatten och skyfall

Göteborgs Stad arbetar på olika sätt för att hantera och rena dagvatten och att rusta Göteborg för skyfall. Vattnet behöver ta plats i stadsplaneringen.

Ansvar för hanteringen av dagvatten och skyfall

Ansvaret för att skydda Göteborg mot översvämningar ligger både på kommunen och på enskilda fastighetsägare.

Rain Gothenburg - regnstaden Göteborg som en förebild

Det regnar i snitt var tredje dag i Göteborg. Och med klimatförändringen kommer de svåra skyfallen att öka. Därför satsar Göteborg på att bli en internationell förebild som regnstad.

Dagvatten och skyfall i stadsplaneringen

När det gäller dagvatten och skyfall i stadsplanering är det mycket viktigt att tänka på hur det ska hanteras redan i planeringsskedet för att förbättra miljön och minska risken för översvämningar. Att rätta till i efterhand är alltid dyrare än att planera rätt från början.

Planprocessen för dagvatten och skyfall

Här kan du som arbetar som konsult tillsammans med Kretslopp och vatten se hur planeringsprocessen för dagvatten- och skyfallshantering i staden ser ut. De huvudsakliga momenten presenteras i kronologisk ordning med länkar till information du behöver.
${loading}