Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Rain Gothenburg - regnstaden Göteborg som en förebild


Det regnar i snitt var tredje dag i Göteborg. Och med klimatförändringen kommer de svåra skyfallen att öka. Därför satsar Göteborg på att bli en internationell förebild som regnstad.

Regnet utmanar Göteborg att hantera översvämningsproblem på ett kreativt sätt. Klimatförändringar kommer att leda till att regnmängderna och skyfallen ökar, och dagens sätt att ta hand om vattnet med dagvattenbrunnar räcker inte, utan vi behöver hitta fler och nya sätt. Det kan handla om att anlägga regnrabatter eller andra öppna dagvattenlösningar. Det krävs också att flera aktörer i samhället hjälps åt om vi ska klara det. Via jubileumssatsningen Rain Gothenburg arbetar Göteborgs Stad med att både uppmärksamma den här utmaningen och att hitta nya sätt att skydda staden från regnets verkningar. Men satsningen ska också ta tillvara den resurs regnet är för konst, kreativitet och unika upplevelser.

Rain Gothenburg har hittills ordnat en internationell konferens för att komma fram till nya och kreativa dagvattenlösningar som kan byggas i staden. Den 8 december, 2018 invigdes en regnlekplats i Renströmsparken. Fram till 2021 ska staden bygga två innovativa dagvattenlösningar som kombineras med konstnärliga uttryck: den ena i Lorensberg vid Viktor Rydbergsgatan, den andra vid Gårdstens Torg. Många fler projekt kopplat till regn är planerade tillsammans med olika intressenter och kommer sakta men säkert att bygga en kreativ regnstad.

Målet är att stärka bilden av Göteborg som den kreativa staden kopplat till regn. Göteborgarna själva ska med stolthet visa upp staden då det regnar. Förutom en mängd projekt och installationer som löser skyfalls- och dagvattenproblem på ett innovativt sätt har Göteborg till 2021 två projekt i världsklass som fått stor internationell uppmärksamhet. Regnet har blivit Göteborgs Stads gemensamma anledning till samverkan.

Projektägare för Rain Gothenburg är Kretslopp och vatten i samverkan med Business Region Göteborg, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen.

Kontaktpersoner är:

Jens Thoms Ivarsson
Kreativ ledare/Creative Director 031-368 72 79

Magnus Mott
Programansvarig/Programme Leader 070-635 03 80

Rain Gothenburg på jubileumssatsningens webbplats

Rain Gothenburg på instagram

Kontakta kretslopp och vattens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}