Till sidans huvudinnehåll

Beräkna din preliminära VA-anläggningsavgift

Här kan du lätt räkna ut vad det kan kosta för dig att ansluta din fastighet till Göteborgs Stads kommunala vatten- och avloppsnät. Observera att vi inte kan garantera att resultatet du får här blir det faktiska pris du betalar om du ansluter, men det kan ge dig en god fingervisning om vad det kan kosta.

Vilken typ av fastighet vill du ansluta?

Storlek på tomt?

Vill du ansluta till dricksvatten?

Vill du ansluta till spillvatten?

Spillvatten ingår vid nyanslutning av dricksvatten.

Vill du ansluta till spillvatten?

Vill du ansluta till dagvatten?

Vill du ansluta till dricksvatten?

Flöde dricksvatten?

Vill du ansluta till spillvatten?

Spillvatten ingår vid nyanslutning av dricksvatten.

Vill du ansluta till spillvatten?

Vill du ansluta till dagvatten?

Flöde dagvatten?

Preliminär anläggningsavgift för nyanslutning

Beräkningen är preliminär och baseras på VA-taxan (prislistan för vatten och avlopp) för 2024.

Hur mycket det faktiskt kommer att kosta vet vi först i samband med upprättad förbindelsepunkt.

  • Kostnad exklusive moms-
  • Kostnad inklusive moms-
${loading}