Till sidans huvudinnehåll

Ansök om trädfällning

Om du vill ta ner ett träd som står på kommunal park-, natur- och trafikmark, behöver du fylla i och skicka in en blankett.

Det är stadsmiljöförvaltningen som beslutar om önskemål om trädfällning blir beviljade. Vi tar inte gärna ner friska, hela träd. Varje enskilt fall bedöms utifrån följande kriterier:

  • Trädets värde med tanke på ålder, art och biologiskt värde.
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Information och regler

Du betalar fällningen av trädet

Det är du som ansöker om att fälla träd på kommunens mark som betalar för att fälla och forsla bort de träd som tas ner.

Gäller bara parker, naturområden och trafikmark

Observera att blanketten bara gäller för träd som står på kommunal mark, som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen, det vill säga i kommunala parker, naturområden eller på trafikmark.

Står träden på någon annan plats, som bredvid ett hus eller annan fastighet ska du vända dig till fastighetsägaren.

Så här gör du

För att ansöka om trädfällning fyller du i och undertecknar blanketten. Berörda grannar måste också ge sitt godkännande.

Ansök om trädfällning

Skicka in blanketten till stadsmiljöförvaltningen.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor kring trädfällning på kommunal mark som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen? Då kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

Relaterad information

Anmäl farliga träd

Har du upptäckt ett träd som riskerar att falla, så att någon eller något kan komma till skada? Då ska du anmäla det.

${loading}