Till sidans huvudinnehåll
En stig som är omgiven av träd och buskar.

Naturvård

Göteborg har en rik och varierad natur. Här kan du ta del av hur du ansöker om trädfällning eller hur du gör om du upptäcker en invasiv art i din trädgård eller i naturen.

Anmäl farliga träd

Har du upptäckt ett träd som riskerar att falla, så att någon eller något kan komma till skada?

Ansök om trädfällning

Om du vill ta ner ett träd som står på kommunal park-, natur- och trafikmark, behöver du fylla i och skicka in en blankett.

Ansök om tillstånd eller dispens i naturreservat

Om du ska göra åtgärder och aktiviteter inom ett naturreservat krävs oftast tillstånd eller dispens. Om det finns särskilda skäl och är förenligt med reservatets syfte kan Göteborgs Stad, enligt miljöbalken, ge dispens från föreskrifter för ett naturreservat.

Invasiva växter

Invasiva främmande växter sprider sig snabbt vilket drabbar inhemska arter. Har du invasiva främmande växter på din tomt är du skyldig att se till att de inte sprids till naturen där de kan orsaka skador.

Skötsel av skog och natur

Naturen och skogen har ett stort värde för många människor men de har också ett eget värde. Skog och natur är viktig för vår hälsa och våra upplevelser.

Blomsteråkrar gynnar biologisk mångfald

År 2017 planterade Göteborgs Stad små blomsteråkrar på prov på olika platser i Göteborg. De blev uppskattade inslag i stadsmiljön och har därför blivit återkommande.

Relaterad information

Lekplatsen med gungor i grönt Trädgårdsföreningen
Uppleva och göra

Parker och planteringar

Här hittar du information om stadens parker och planeringar. Var de finns, hur de sköts och vilken roll de spelar i den biologiska mångfalden.

Naturområde med stenhäll i förgrund och tallar i bakgrund
Uppleva och göra

Naturområden

I Göteborg finns det mer skog, grönområden och vatten än gator och bebyggelse. Naturen är mycket varierande och här finns något för alla.

Stor trädkrona med blå himmel i bakgrunden.
Kommun och politik

Träd i staden

Göteborg är en grön stad där träd spelar en viktig roll för invånarnas välmående, naturen och miljön. Här har vi samlat information om hur vi arbetar med träd.

${loading}