Till sidans huvudinnehåll

Anmäl farliga träd

Har du upptäckt ett träd som riskerar att falla, så att någon eller något kan komma till skada?

Du kan bara anmäla farliga träd som står på kommunal mark. Står trädet på privat mark ska du vända dig till fastighetsägaren.

Så här gör du för att anmäla

Om du upptäckt ett möjligt farligt träd så anmäl detta.

Akut risk att trädet faller

Ring SOS alarm, 112.

Inte akut risk att trädet faller

Sjukt eller skadat träd där det inte är akut risk att trädet faller, kontakta Göteborgs Stad. Du kan ringa, mejla eller besöka oss.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor kring farliga träd på kommunens park-, natur- eller trafikmark så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}