Till sidans huvudinnehåll

Göteborgskarta


Göteborgskartan är en översiktlig karta som innehåller  information för att orientera sig, till exempel offentliga byggnader och vägar med gatunamn.

Användningsområden

Du kan använda kartan för turistinformation, planering, i trycksaker eller på webben. Specialprodukter framställs enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Göteborgs Turistbyrå kan du beställa en gratis turistkarta över centrala Göteborg.

Omfattning

Göteborgskartan omfattar hela kommunen.

Aktualitet

Göteborgskartan uppdateras kontinuerligt.

Kartskala

Rekommenderad kartskala är 1:20 000.

Format

Digitalt som jpg eller tiff. Göteborgskartan säljs även som väggkarta i skala 1:20 000, format 171x178 cm.

Kostnad

Enligt stadsbyggnadsnämndens taxa.

Beställning

Beställ kartor och geodata

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Kontakta Geodataavdelningen

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, kartor och flygbilder", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Fax
031-368 18 81
${loading}