Till sidans huvudinnehåll

Attefallsåtgärd


Attefallsreglerna innebär att du kan göra vissa åtgärder utan att ansöka om bygglov. Men du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga.

Generella regler för attefallsåtgärder

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Du behöver alltid göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen och invänta startbesked innan du börjar bygga.
  • Ska du göra en attefallsåtgärd kan du ofta bortse från detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på mark som inte får bebyggas inom detaljplan.
  • Bygglov krävs ibland till exempel om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull, om byggnaden ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret eller om det finns särskilda områdesbestämmelser.

Mer information om vad som gäller hittar du under de olika åtgärderna längre ner på sidan.

Vilken attefallsåtgärd vill du göra?

Det finns fyra olika åtgärder som faller under attefallsreglerna.

Attefallshus

En komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på 30 kvadratmeter räkans som ett attefallshus. Attefallshus eller komplementsbyggnad

Attefallstillbyggnad

En tillbyggnad på befintligt en-eller tvåbostadshus på upp till 15 kvadratmeter räknas som en attefallsåtgärd. Attefallstilbyggnad

Attefallstakkupa

Om du ska göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus klassas det som en attefallsåtgärd. Takkupor

Inredning av ytterligare bostad

Att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är en attefallsåtgärd.
Inredning av ytterligare bostad

Film som beskriver Attefallsåtgärderna

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}