Till sidans huvudinnehåll

Fasadändring


Om du vill ändra en byggnads yttre utseende krävs oftast bygglov.

När du ska göra en fasadförändring

  1. 1

    Behöver du bygglov för fasadförändring?

    Som huvudregel krävs bygglov inom detaljplanelagt område om du vill ändra det yttre utseendet på en byggnad, en så kallad fasadändring. Om bygglov behövs avgörs av vad det är för åtgärd och hur den utförs, men även av byggnadens typ, storlek, utseende, karaktär, ålder samt material. En bedömning av bygglovsplikten måste göras i varje enskilt fall.

    Läs mer omändring av byggnaders yttre utseende på Boverkets hemsida. 

  2. 2
  3. 3

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}