Till sidans huvudinnehåll

Tekniskt samråd


Vid det tekniska samrådet går vi igenom omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du som byggherre har valt.

Vad är ett tekniskt samråd?

När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts kallar vi i vissa fall till ett tekniskt samråd. Det framgår av beslutet om bygglov. Vid det tekniska samrådet går vi igenom omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du som byggherre har valt. Syftet är att vi efter samrådet ska ha underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked.

Vad gör man på ett tekniskt samråd?

På samrådet går vi tillsammans igenom förslaget till kontrollplan, åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll.

Till exempel går vi igenom:

  • avfallshantering
  • grundläggning
  • bärande stomme
  • brandskydd
  • VA-anslutning
  • uppvärmning
  • energihushållning
  • ventilation
  • säkerhet
  • tillgänglighet

Vi diskuterar hur arbetet ska planeras och organiseras och går igenom övriga inlämnade handlingar som konstruktionsritningar och teknisk beskrivning. Vid samrådet tar vi del av färdigställandeskydd och fastställer eventuellt behov av utstakning och lägeskontroll. Vi går också igenom hur man ska ta hand om tänkbart farligt avfall.

På det tekniska samrådet bestämmer vi eventuella arbetsplatsbesök och slutsamråd. Ibland kan det finnas behov av ytterligare tekniska samråd. Det tekniska samrådet dokumenteras av stadsbyggnadsnämnden i ett protokoll som skickas till byggherren och kontrollansvarig.

Vem är med på ett tekniskt samråd?

Handläggande byggnadsinspektör från stadsbyggnadsförvaltningen och kontrollansvarige ska delta vid det tekniska samrådet. Byggherren bör delta vid samrådet samt i vissa fall andra berörda. Byggnadsinspektören meddelar den kontrollansvarige vilka som bör vara med vid samrådet, till exempel byggherren, någon av projektörerna: arkitekt, konstruktör eller en entreprenör.

När hålls ett tekniskt samråd?

I större projekt och i komplicerade ärenden ska ett tekniskt samråd hållas. Om byggherren själv vill ha ett samråd ska det även hållas i mindre projekt. Vi kallar till ett tekniskt samråd i beslut om lov eller i kontakt med byggherren vid anmälan om en anmälningspliktig åtgärd.

Byggherren eller den kontrollansvarige ska kontakta byggnadsinspektören för ärendet för att bestämma tid för det tekniska samrådet. Det är viktigt att du är ute i god tid så att eventuella handlingar som behövs hinner tas fram inför startbesked utan att det påverkar planerad byggstart.

Var hålls ett tekniskt samråd?

Ett tekniskt samråd kan antingen hållas på arbetsplatsen eller hos oss på stadsbyggnadsförvaltningen. Mötet kan vara ett fysiskt möte eller ett videomöte. Vi meddelar dig var och hur vi tycker det är lämpligt att hålla samrådet.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}