Till sidans huvudinnehåll

Beställ bygglovhandlingar


Vi har digitala ritningar över byggnader inom Göteborg, ritningarna är underlag i bygglovärenden och har samlingsnamnet bygglovhandlingar.

Olika typer av bygglovhandlingar

Bygglovarkivet har Sveriges största bygglovdatabas med över två miljoner bygglovhandlingar. De äldsta är från mitten av 1800-talet. 

Pågående ärende eller ärende avslutat under 2018 eller senare finns inte i bygglovarkivet, kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

  1. plan- och fasadritningar
  2. situationsplaner
  3. konstruktionsritningar

Ritningarna är inte nödvändigtvis aktuella ritningar utan har endast fungerat som underlag vid handläggning av bygglovärenden. Därför kan det krävas en hel del pusslande för att få till en aktuell ritning eftersom flera delar av en byggnad kan ha förändrats med tiden. Säkraste sättet att få tag i aktuella ritningar är att vända sig till fastighetsägaren.

Ungefär 90 procent av bygglovhandlingarna är digitala. De handlingar som inte finns digitalt är främst brandskyddsdokumentation, slutbevis, geotekniska undersökningar och konstruktionsberäkningar.

Så här fungerar e-tjänsten

Både privatpersoner och företag kan beställa bygglovhandlingar via vår e-tjänst. Vid en beställning gör vi inget urval bland handlingstyper (ritningar, beslut etc.) utan vi levererar de handlingar som finns på fastigheten, efter en prövning/sekretessbedömning.

De bevarade handlingarna är sorterade per fastighet och därefter per ärende och ordnas i mappar sorterade i tidsföljd. Om du beställer bygglovhandlingar på mer än en fastighetsbeteckning placeras varje fastighets ärendehistorik i en egen mapp.

Leverans och kostnad

En beställning behandlas inom fem arbetsdagar och i turordning. Vid stora eller komplicerade beställningar kan det ta längre tid. i Normalfallet är handlingarna kostnadsfria, men vid större beställningar tas en kostnad ut enligt taxan.

Filerna levereras via vår egen fillagringstjänst. När din beställning är gjord får du ett mejl med en länk. Via länken kan du sedan ladda ner en zippad mapp med de begärda handlingarna.

Beställ bygglovhandlingar

  1. Du behöver veta gatuadressen till den eller de fastigheter beställningen gäller.
  2. Du behöver också fastighetsbeteckningen på den eller de fastigheter beställningen gäller. Du kan söka ut din fastighetsbeteckning via Min Karta (lantmateriet.se)  
  3. Fastighetsbeteckningen måste skrivas med traktnamn, block och enhet. Exempelvis: Haga 1:1. Alltså inte bara block och enhet (1:1), BRF-namn, kvartersnamn etc.
  4. Söker du handlingar i ett pågående ärende eller ärende avslutat 2018 eller senare, kontakta kundservice.
  5. Beställ digitala bygglovhandlingar 

Dina personuppgifter

När du skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär eller använder en e-tjänst, lagras dina personuppgifter för att Göteborgs Stad ska kunna nå dig. Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}