Till sidans huvudinnehåll

Vi bygger kretsloppspark i Högsbo – färdig 2027


Snart börjar vi bygga en ny kretsloppspark i Högsbo. Den ska ersätta Högsbo återvinningscentral, men bli tre gånger så stor och kunna ta emot 800 besökare per dag. Kretsloppsparken beräknas vara klar 2027.
Högsbo återvinningscentral har flest besökare av alla Göteborgs återvinningscentraler. Ytan är liten och logistiken fungerar dåligt – det är trångt och det uppstår ofta kö. Den nya kretsloppsparken kommer att öka tillgängligheten och samtidigt stimulera till ökat återbruk. Här kommer det att finnas både verkstad och second hand-butik. Det finns även plats för gående eller cyklande besökare. 

I sorteringshallen lämnar besökarna saker till återbruk, liksom farligt avfall, elektronik och vitvaror.

Själva återvinningscentralen kommer att vara inbyggd, med ljuddämpande material för att inte störa omgivningen. Här ryms 20 containrar och en traverslösning som tyst kan lyfta och flytta containrarna. Man kan även lämna förpackningar av glas, metall, papper och plast.

Byggnaderna ska, så mycket som möjligt, bestå av återbrukat material och parken ska till stor del vara självförsörjande på energi genom solceller på taken.

Vi planerar att inviga kretsloppsparken Högsbo under 2027.


Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}