Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Elektronik och elavfall


Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall. Alla trasiga el- eller batteridrivna hushållsapparater ska sorteras ut och lämnas till särskild behandling.

Vem har inte en elektrisk pryl som inte längre fungerar liggande i något skrymsle hemma? Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall och lämnas på en återvinningscentral, samlaren eller till Farligt avfall-bilen. En del butiker tar emot visst elavfall.

Elavfall innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därför ska du lämna det till en återvinningscentral. I en del flerbostadshus finns numera en behållare för elektronik i grovavfallsrummet. Du kan också få ditt elavfall hämtat, läs mer om elektroniktjänsten.

Exempel på elavfall

 • Glödlampor, lågenergilampor och lysrör upp till 60 cm:s längd (särskild behållare)
 • Lysrör (särskild behållare)
 • Hårddiskar
 • Hi-fi-utrustning
 • Mobiltelefoner
 • Leksaker (elektroniska eller med inbyggt batteri)
 • Tv-apparater
 • Radioapparater
 • Bildskärmar
 • Hårtorkar
 • Brödrostar
 • Matberedare
 • Borrmaskiner
 • Rakapparater

Produkter med inbyggda batterier

Tänk på att många produkter innehåller inbyggda batterier. Om ett inbyggt batteri inte går att plocka ut, ur till exempel en leksak, så kan du förutsatt att den inte är för stor lämna hela saken i batteriholken eller i batteriinsamlingen i din fastighet. Är det en större produkt – lämna den som elavfall på någon av återvinningscentralerna. 

Både värdefullt och giftigt i elavfallet

El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Kretskort innehåller bland annat guld och i sladdar finns det mycket koppar och andra värdefulla metaller. Det finns många giftiga ämnen i vårt elavfall också, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Insamlingen gör att det kan tas om hand på ett bra sätt.

Tillverkaren har ansvar för elavfallet

Det är förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, som säger att alla gamla elapparater ska samlas in och återvinnas på ett säkert och miljöriktigt sätt.

El-Kretsen är näringslivets dominerande servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. El-Kretsen arbetar med i stort sett alla elprodukter, som används i hemmen, på kontoren, i sjukvården och på laboratorierna. Därtill kommer alla typer av elektriska ljuskällor och armaturer. Målsättningen är att på ett miljöriktigt sätt ta hand om alla anslutna kunders elektriska och elektroniska produkter enligt förordningen om producentansvar.

De flesta el-produkter, förutom kyldiskar, kan privatpersoner lämna avgiftsfritt på återvinningscentralen. Läs mer om elektronikåtervinning på El-Kretsens hemsida.


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}