Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Vår vision är att vi ska ha en verksamhet med hög kvalitet som utgår från en helhetssyn på det kompetenta barnet och lägger en god grund i det livslånga lärandet. Vilket leder till att samtliga elever uppnår uppsatta mål när de går ur grundskolan.

Sju avdelningar

På vår förskola ser vi alla barn som allas och samarbetar mycket över avdelningarnas gränser. Under större delen av dagen är barnen uppdelade på sju olika avdelningar. De yngre barnen går på Utforskarna Grön, Utforskarna Röd och Utforskarna Blå. Mellanbarnen går på Skaparna Lila, Skaparna Turkos och Skaparna Orange och de äldsta barnen går på Uppfinnarna. Skaparna och Utforskarna arbetar i stora pedagogteam. Barn och pedagoger är uppdelade i tre grupper under större delen av dagen. 

Vår verksamhet

På vår förskola arbetar vi utifrån tron att barn föds intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Vi vill uppmuntra barnen till att ta egna initiativ och prova sig fram både på egen hand och i samspel med andra. Vi pedagoger är närvarande och medupptäckande i barnets lärande och utforskande, Vi strävar efter att ställa utmanade frågor, följer barnets intressen och försöker följa upp och vidareutveckla barnens initiativ. Med andra ord lägger vi stort fokus på läroprocessen snarare än på slutresultatet.

Vi arbetar mycket med språkutveckling utifrån det vidgade språkbegreppets tankar vilket innebär att språk för oss innefattar mer än bara det talade språket. Vi tror på att låta barnen upptäcka och uttrycka med alla sina sinnen exempelvis genom skapande, sagor, dans, drama, färg och form, musik och rytm, digitalt samt genom konstruktion.

Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga i sin identitet vilket innebär att vi strävar efter ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt. Pedagogerna försöker vara ett stöd i barnets process att skapa sig själv och sin person. Vi ser olikheter som en tillgång!

Förskolan har en verksamhet med tydliga rutiner och varierat innehåll. Planerande aktiviteter ute som inne blandas med barnens egna önskemål och spontanitet.

Lärmiljöer ute och inne

Topasgatan 1 ligger i centrala Tynnered i Västra Göteborg. Vi har tillgång till ett varierat närområde såväl grönska, hav och natur som kulturellt utbud, bibliotek, kulturhus, aktivitetsparker samt kollektivtrafiken.

Vi har en stor varierad gård som vi successivt utvecklar utifrån barnens intressen och behov. Olika zoner på gården ska erbjuda olika aktiviteter så som vattenlek eller konstruktionslek.

Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla våra lärmiljöer inomhus utifrån barngruppens intresse och behov. Vi ser inte våra miljöer som konstanta, vi ser förskolan som barnens arena och vill därför göra dem delaktiga i hur deras miljöer ska se ut. Vi vill framförallt erbjuda miljöer som barnet inte möter i sina hem därför strävar vi efter att erbjuda sinnliga intryck, okodat material och digitala upplevelser.

Maten på förskolan

Vi har en egen kock som lagar en nyttig och ekologisk kost. Förskolan erbjuder frukost, lunch och mellanmål samt fruktstunder. Om ditt barn behöver specialkost säg till så ordnar vi det.

Personal och organisation

Vi som arbetar här på Topasgatans 1 är nyfikna, engagerade och utbildade förskollärare och barnskötare, ständigt på jakt efter ny kunskap. Vi ser även vårt eget lärande som ständigt pågående i samspel med barnen. Genom kollegialt lärande håller vi oss uppdaterade och utvecklas tillsammans, våra olikheter berikar. Vi arbetar prioriterat med barns språkutveckling, vårdnadshavarnas inflytande, lärmiljöer inomhus och utomhus samt normkritiskt tänkande.

Förskolan ingår i en enhet med god organisation där den individuella, så väl som den kollegiala reflektionen värdesätts som en grundsten för att säkerställa verksamhetens kvalité. Förskollärarna har schemalagt i snitt 7 timmars reflektion i veckan vilket innefattas av lärgrupper, utvecklingsgrupper, arbetslagsreflektion samt individuell reflektion.

Vi har ett nära samarbete med stadsdelens resursteam vilket innebär att vi har bra kontakt med såväl specialpedagog som logoped.  

Vi arbetar för en grönare värld

Förskolan är miljödiplomerad.

Film om förskolans arbete med normer och inkludering

En film som gjordes i samband med West Pride 2021. Under Westpride är det regnbågsfärger som står i fokus. Barnen trycker händer och målar i regnbågens färger. Foto: Petter Trens

På förskolan Topasgatan lägger personalen mycket fokus på att arbeta systematiskt med normer. Målet är att möta, inkludera och normalisera olikheter. 

– Vi vill att barnen ska få växa i känslan av att de får vara precis hur de vill. För oss är det viktigt att oavsett hur vi är, ser ut eller var vi kommer ifrån ska vi alla ha samma möjligheter, säger Zanna Fredberg, förskollärare på Topasgatan 1.