Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Här har vi språk och kommunikation som profil. Vi arbetar med ett sociokulturellt perspektiv där natur och skapande är verktyg för barnens nyfikenhet och intresse. Vår förskola ligger på Styrsö med skog, strand, klippor och hav precis utanför dörren.

Avdelningar och personal

Här går runt 25 barn i åldrarna 1 till 5 år. Vi delar in barnen i grupper under dagen beroende på ålder och aktivitet. Här arbetar fyra förskollärare.

Vår mat får vi från Donsököket, en stor del av råvarorna är ekologiska. Ibland lagar pedagogerna själva mat ute i skogen.

Pedagogik med ett sociokulturellt perspektiv

Vi har språk och kommunikation som profil. Pedagogerna arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv där natur och skapande är verktyg för barns nyfikenhet och intresse. Både inne och ute utformar vi barnens lärmiljöer och tillför olika material utifrån barnens nyfikenhet och utforskande.

På vår förskola hämtar vi inspiration av Reggio Emilias filosofi. Vi arbetar med skapande, musik, drama och natur i ett nära samspel. Det skapar goda förutsättningar för barns lärande och utveckling i en miljö som stimulerar alla deras sinnen. Vi utforskar, upptäcker och lär tillsammans. Vi arbetar aktivt med utomhuspedagogik och är ute så ofta vi kan och använder vår fina natur som lärandemiljö.

En dag på förskolan

Klockan 8 äter vi frukost. Därefter har vi aktiviteter som samling, utevistelse, skapande och utflykter. Under förmiddagen delar vi in oss i grupper utifrån ålder och aktivitet. Klockan 11 och klockan 11.30 är det lunch i två omgångar. Därefter är det vila och lugna aktiviteter. Under eftermiddagen äter vi mellanmål vid klockan 14.30 och har sedan lek ute eller inne.

Vi firar olika traditioner på förskolan, både svenska och andra nationaliteters. Tillsammans med vårdnadshavarna har vi fixardagar, vernissage och andra kreativa avslutningar.

Inomhusmiljö med föränderliga rum

Förskolan byggdes 2012 i befintliga lokaler. Vi anpassar inomhusmiljön så att den passar både för yngre och äldre barn. Förskolan har en ateljé för skapande, med utsikt över havet och båtarna som passerar utanför. Det finns många olika rum som är föränderliga utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

Gården som lärmiljö

Gården är en av vår förskolas främsta lärmiljöer. Vi är ute stora delar av dagen. Allt material som kan användas inne flyttar vi också ibland ut på gården. Här har vi allt från skapande verksamhet till konstruktion och rollek. På gården finns en grillplats där vi ofta äter mellanmål.

Föräldrasamverkan

Vi dokumenterar barnens lärprocesser och samverkar med vårdnadshavare om barnens lärande och utveckling. Vi har regelbundna utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum för vårdnadshavares inflytande och delaktighet.