Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Hos oss får barnen utveckla sina förmågor att leka och lära, att klara saker själva och att fungera i grupp. Våra goda lärmiljöer ska inspirera barnen till att vara kreativa, självständiga och nyfikna.

Avdelningar och personal

Vår förskola ligger i ett lugnt villaområde med närhet till skog och hav.

Vi har tre åldersindelade avdelningar. På alla avdelningar arbetar både förskollärare och barnskötare. Vi har tre avdelningar med 1-5-årsgrupper. Avdelningarna kommer att heta Solrosen, Snödroppen och Blåklockan.

Vår förskola har eget kök, med en kock som lagar all vår mat. En stor del av råvarorna är ekologiska.

Pedagogik

Hos oss får barnen utveckla sina förmågor att leka och lära, att klara saker själva och fungera i en grupp. Vi vill skapa en verksamhet där barnen utvecklas och lär genom att vi har roligt tillsammans. Pedagogerna arbetar med att väcka barnens intresse för omvärlden som vi tillsammans upptäcker. Vi arbetar ständigt med barnens sociala sampel och vi vill att alla barn ska känna sig trygga och trivas hos oss.

Vi arbetar hela tiden med att skapa goda lärmiljöer för att inspirera barnen till att vara kreativa, självständiga och nyfikna. På så vis lägger vi grunden för det livslånga lärandet där förskolan är första steget och den första delen av skolväsendet.

Förskolans verksamhet vilar på demokratins grund vilket till stor del handlar om att skapa ett öppet och demokratiskt klimat där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde.  Hos oss kan alla känna sig hemma.

Vi reflekterar över och dokumenterar vår verksamhet tillsammans med barnen. Genom att lyfta fram barnens tankar och idéer synliggör vi deras utveckling och lärande.

En dag på förskolan

Vi öppnar gemensamt på en avdelning. Därefter går vi till våra respektive avdelningar och äter frukost, som serveras klockan 8. Under förmiddagen har vi aktiviteter till exempel samling, utevistelse, skapande och lek. Klockan 11.30 är det lunch och därefter vila, med antingen sovstund eller läsning. På eftermiddagen äter vi mellanmål klockan 14.30 och slår sedan samman avdelningarna klockan 16.30 fram till stängning.

På förskolan firar vi olika högtider, till exempel påsk, midsommar och lucia. På våren springer vi miniruset tillsammans med barn från de andra förskolorna i Önnered. Vi har också en vårfest där vi visar vad barnen gjort under året. 

Äldre hus med lummig gård

Vår förskola ligger i en äldre, traditionell förskolebyggnad. Utomhusmiljön är stimulerande med en stor och öppen gård som inbjuder till lek och rörelse. Gården är grön och lummig med bärbuskar, sandlådor, gungor och klätterställningar.