Förskolan Orkestergatan. Foto: David Panzino

Vår förskola

Förskolan Orkestergatan 35 öppnade hösten 2022. Förskolan har plats för åtta avdelningar. Vår målsättning är trygga och glada barn som har roligt tillsammans och känner att jag kan och jag duger.

Om lokalerna

Byggnaden är i tre plan varav två plan har ingång från marknivå. Lokalerna har flera gemensamma utrymmen, ateljéer och eget kök. Förskolan har plats för 8 avdelningar och har en stor gård med ny lekutrustning och växtlighet.

Om verksamheten

Vi arbetar aktivt för en varm gemenskap med samverkan och samarbete mellan avdelningarna. Vi är en multikulturell förskola och vi vill tillsammans med vårdnadshavare och barn skapa bra förutsättningar för att varje barn lär och utvecklas på bästa sätt i en lustfylld miljö.

Vårt arbete med demokratiska värderingar och begrepp som ansvar, hänsyn och empati är viktiga för att barnen ska visa respekt för varandra och alla andra människor. Vår målsättning är trygga och glada barn som har roligt tillsammans och känner att jag kan, jag duger.

Vi samarbetar med grundskolorna i området. En gemensam syn på kunskap och lärande lägger grunden för en trygg övergång mellan förskola och skola.

Rolig och utmanande gård

Vi lägger stort fokus på utevistelsen och är ute så mycket vi kan under dagen. Gården är anpassad efter barnens olika utvecklingsfaser för att utmana dem till en utforskande lek.

Vi sorterar vårt skräp och arbetar aktivt med barnen kring miljöfrågor.

Personal med kunskap om språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare, samt förskoleassistenter. IT används som ett naturligt inslag i verksamheten. Dator, surfplattor och smartboards används som hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål.

Viktig dialog mellan föräldrar och pedagoger

Vi värnar om att lägga stort fokus på kontakt med er vårdnadshavare och arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. Eftersom förskolan är ett komplement till hemmet är ett väl fungerande föräldrasamarbete viktigt. En öppen och förtroendefull relation är en förutsättning för vårt arbete.

Som vårdnadshavare blir du delaktig i barnens vardag genom att vi visar och berättar vad vi gör i en loggbok.