Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan Malmstensgatan 6 består av tre avdelningar och ligger lummigt i Landala. Vi är gärna ute mycket och vår mat lagas i det egna köket.

Ute mycket

Förskolan Malmstensgatan ligger mellan Landalaskolan och badmintonhallen Fjäderborgen. Det centrala läget gör att vi har nära till stadens kulturutbud såsom teatrar och bibliotek.

För oss är det viktigt att använda inne- och uterummen lika mycket. Vi är ute minst en gång varje dag. Det minskar smittspridning och alla håller sig friskare. Vi är antingen på gården eller så går vi till närmsta skog eller lekplats. Runt omkring förskolan finns gott om natur att utforska och leka i.

Pedagogiska rum

Förskolans rum är utformade för att inspirera till lek, lärande och eget skapande. Här finns material för att utforska och uppleva musik, dans, språk, rörelse, naturvetenskap, matematik och teknik. Barnen lär sig redan som små att ta eget ansvar och initiativ.

Pedagogerna utforskar med barnen

Vi pedagoger har fokus på barnens styrkor, förmågor och intressen. Vi utgår från barnens egna frågor och undringar, om vad de vill lära sig om, när vi planerar aktiviteter och upplevelser. Vi vuxna är medforskande pedagoger, där barnen tillsammans får testa sina hypoteser. Alla frågor blir tagna på allvar! Vi väcker barnens lust att lära.

Miljötänk

Vi arbetar aktivt för att göra barnen miljömedvetna. Det innebär att vi arbetar pedagogiskt med miljöfrågor genom konceptet Grön flagg.