Vad händer på biblioteket?

Biblioteket är en aktiv mötesplats med ett brett programutbud som rymmer allt från sagoyoga för barn till bokcirklar, språkcafé, skaparstunder, föreläsningar och digitala drop-in.