Arbetssätt


Vi arbetar med respekt och tilltro till det kompetenta barnet. Vi ser barnet som rikt, kompetent och kreativt med egen lust och kraft att lära, växa och utvecklas. Barnet är forskare i dess vardag och som söker efter sammanhang och mening.

Vi pedagoger låter oss entusiasmeras av barnets nyfikenhet och är medforskare i barnens kunskapssökande. Våra pedagoger talar förutom svenska en mångfald av språk. Vi följer förskolans läroplan och genom planering, dokumentation, uppföljning och utvärdering arbetar vi för att få en god pedagogisk verksamhet för barnen.


Inskolning

När ert barn får plats på vår förskola får ni en inbjudan med datum och tid för ert första besök. Inskolningstiden kan variera. Vi utgår från barnets behov. Beräkna ca 2 veckor.

Föräldrasamverkan

Det är vårt mål att ha ett gott samarbete med föräldrar och att skapa delaktighet. Detta sker främst genom den dagliga kontakten mellan barn, förälder och pedagog men också genom föräldramöten och gemensamma aktiviteter.

Språket i fokus

Språkutveckling är ett prioriterat lärandemål i Gamlestadens förskoleområde. Det språkliga lärandet genomsyrar den dagliga verksamheten. Vi arbetar med många olika sätt att kommunicera och uttrycka sig på t ex drama, berättande och skapande. Genom barnens intressen hittar vi vägar att arbeta med språket.