Bild på byggarbetsplatsen från januari 2022. Foto: Higab

Vägen till kulturhuset


Vi i Bergsjön har länge drömt om ett kulturhus. Efter möten, intervjuer och förslagslådor har vi byggt ett kulturhus med extra mycket plats för just dig.

I början av 2000-talet lyftes idén om ett kulturhus vid Rymdtorget. Kulturprojekt, satsningar på delaktighet, intervjuer och utredningar visade samma sak - Bergsjön behöver en öppen mötesplats för kultur.

Behovet av ett kulturhus

2013 beslutade Göteborgs Stad att bygga ett kulturhus. Kommunen ordnade personliga möten, intervjuer, öppna träffar, förslagslådor och aktiviteter för att få in alla behov och vad bergsjöborna vill ha.

Arkitekttävling

Bergsjöbornas önskemål sammanställdes i en förstudie och arkitekter bjöds in till en tävling för att lämna förslag på hur huset skulle utformas. Tävlingen vanns av Sweco Architects.

Kulturhuset började att byggas 2020 av byggherren Higab med entreprenören Veidekke Entreprenad.

Plats för just dig

Åren av dialog har gjort att vi nu har ett kulturhus med mycket plats just för dig! Vi har satsat på studieplatser, ställen att mötas på, grupprum i olika storlekar, rum som kan användas på många olika sätt, möbler som är lätta att flytta och kreativa ytor för stora och små.