Elias Abi Jabers poesi ristas in i berget. Foto: Cornelia Schmidt

Kulturhusets konstgestaltning

I samband med bygget av det nya kulturhuset i Bergsjön tillkommer en ny konstgestaltning. Totalt kommer gestaltningen att bestå av fyra konstverk i olika material, som tar plats både inne i och utanför kulturhuset.

År 2020 fick konstnären Jelena Rundqvist uppdraget att skapa en offentlig konstgestaltning till det nya Kulturhuset Bergsjön. Hon valde att arbeta deltagarbaserat, där invånare och kulturutövare verksamma i Bergsjön driver de konstnärliga processerna och utformar konstverken som tillkommer genom projektet. Avsändaren till konstgestaltningen kommer alltså att vara ett kollektiv.

Totalt kommer konstgestaltningen att bestå av fyra delar eller konstverk: ett textilt verk, ett skulpturalt verk, en publikation och en poesirad som ristas in i en bergvägg.

Ett textilt verk

Det textila verket skapas av Kvinnocenter i Bergsjön. Kvinnorna, som har olika kulturella bakgrunder men förenas i sitt hantverk, arbetar med broderi och applikationer som föreställer de hus i sina hemländer de en gång flytt ifrån. Konstverket kommer att hänga inne i kulturhuset.

Ett skulpturalt verk

Skulpturen kommer att skapas av konstnären Haky Jasim och Jelena Rundqvist på plats inne i kulturhusets atrium. Materialet är ögongnejs – samma bergart som Bergsjön till stora delar består av.

En poesirad som ristas in i en bergvägg

Själva berget återkommer också i den del som sträcker sig utanför kulturhuset – poesiraden i bergväggen. Längs Bergsjövägen, mellan Rymdtorget och Komettorget, syns orden ”Den som är blir den som var”. De är skrivna av poeten och spoken word-artisten Elias Abi Jaber, och ristades in i berget av Jelena Rundqvist och stenskulptören Badr Chahoud i november 2021.

En publikation

Elias Abi Jaber är också engagerad i verkets sista del, publikationen. Under hösten har han hållit i ett antal workshoppar där elever på Bergsjöskolan har utvecklat sin förmåga att uttrycka sig i ord och text, utifrån en idé om ord, text och språk som det främsta verktyget för att påverka sin livssituation. Under workshopparna skrev eleverna dikter som publiceras i publikationen.

Publikationen kommer också att bestå av bilder, texter och dokumentation från processen. Bland annat håller Salem Yohannes, konsult i mänskliga rättigheter, dansare och koreograf, dansworkshops med barn i Bergsjön, som dokumenteras i publikationen. Hon kommer också, med orden som verktyg, beskriva sin syn på makt utifrån samhällspolitiska observationer och egna erfarenheter som svart kvinna.

När publikationen är färdig kommer den att finnas tillgänglig inne i kulturhuset. Konstgestaltningen som helhet kommer att vara klar till hösten 2022.

Bakgrund

Konstgestaltningen finansieras genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Beställare av konstgestaltningen för Kulturhuset Bergsjön är Higab AB.