Poesi i bergväggen. Foto: Cornelia Schmidt

Offentlig konst By Bergsjön


Kulturhusets nya offentliga konstgestaltning By Bergsjön är skapad av konstnären Jelena Rundqvist tillsammans med personer som bor eller verkar i Bergsjön.

By Bergsjön består av fyra olika konstverk.

Konstverket Hus i hemlandet hänger i taket ovanför barnavdelningen.

Hus i hemlandet

Kvinnocenter i Bergsjön har skapat ett textilt konstverk, där kvinnor med flyktingbakgrund har broderat de hem de lämnat bakom sig.

Husen är gestaltade med applikationer och broderier på ylletyg. Genom det textila hantverkets långsamhet har kvinnorna bearbetat sitt livs kris, där de behövde lämna sin familjehistoria och allt de byggt upp. Ett av husen som gestaltats är från Rymdtorget och representerar den nya verkligheten.

Konsthantverksledaren Zdenka Kalisky, som själv flydde från Tjeckoslovakien efter den ryska invasionen, har lett arbetet med verket.

Skulpturen Gungascenen i innergården.

Gungascenen

Skulpturen Gungascenen utgår från konstnären Haky Jasims idé om en balanserande sittplats som går att använda som scen eller talarplats. Haky Jasim har från början varit en av de drivande för ett kulturhus i Bergsjön.

Skulpturen är placerad mitt i kulturhuset, på innergården. Den går i dialog med innergårdens publiktrappa eftersom att det går att byta plats med varandra, mellan att uppträda och att vara publik. Skulpturen är i huvudsak gjord av stensorten ögongnejs, samma slags sten som berggrunden i Bergsjön består av.

Publikation

I ett ställ i kulturhuset finns en publikation med texter, bilder och dokumentation från processen. Inför arbetet med publikationen har Salem Yohannes, dansare och koreograf, och Elias Abi Jaber, poet och spoken word-artist, haft dans- och skrivworkshoppar med elever och barn i Bergsjön. Bland annat har elever på Bergsjöskolan skrivit dikter.

Poesi i bergväggen

En del av konstgestaltningen sträcker sig utanför kulturhuset. Längs Bergsjövägen, mellan Rymdtorget och Komettorget, syns orden Den som är blir den som var, inristade i bergväggen.

De är skrivna av Elias Abi Jaber, och ristades in i berget av Jelena Rundqvist och stenskulptören Badr Chahoud.

Bakgrund

Konstgestaltningen finansieras genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Beställare av konstgestaltningen för Kulturhuset Bergsjön är Higab AB.