Foto:Lo Birgersson

Vår förskola

Här arbetar vi efter en egen Reggio Emiliainspirerad pedagogisk modell - Asperömodellen. Vi utgår från barnets behov och kunskaper och arbetar kontinuerligt med attityder och värderingar Förskolan ligger på Asperö, i Göteborgs södra skärgård, med närhet till vacker och varierande natur.

Avdelningar och personal

Vi är en liten förskola, med en enda avdelning som har cirka 20 barn i åldrarna 1 till 5 år. Vi har egen kokerska som lagar all vår mat.

Pedagogik - Asperömodellen

Här arbetar vi Reggio Emilia-inspirerat efter en egen utarbetad modell – Asperömodellen. Det innebär i korthet att vi utgår från barnets behov och kontinuerligt arbetar med attityder och värderingar. Vi vill skapa goda förutsättningar för barns lärande och utveckling i en miljö som stimulerar alla deras sinnen. Skapande verksamhet ingår som en naturlig del i vardagen.

På vår förskola vill vi tillvarata barnens egna initiativ, idéer och åsikter. I det sociala samspelet ska alla känna trygghet och ha lika värde.

Vi använder oss av vår fina närmiljö och barnen får rika möjligheter att leka och utforska i naturen. Vi arbetar också för att skapa en bättre gemensam framtid för alla genom att utveckla verksamheten i riktning mot ett utökat miljötänkande och hållbar utveckling.

Nytt hus och fin gård

Förskolan ligger i samma byggnad som Asperö skola, som är en liten skola med elever från förskoleklass till och med årskurs 3. Vi finns i ett hus som byggdes 2007. På vår fina gård finns många möjligheter till lek och utmaningar.