Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Här arbetar vi aktivt med utomhuspedagogik. Förskolan ligger på Brännö, i Göteborgs södra skärgård, med stranden på gångavstånd. Våra vackra omgivningar ger barnen möjlighet att leka, lära och utforska i naturen.

Avdelningar

Vi har tre åldersindelade avdelningar, med totalt cirka 42 barn. Två av avdelningarna ligger i ett hus i anslutning till Brännöhuset. Den tredje avdelningen ligger inne i själva Brännöhuset, som också har en skola.

Pedagogik

Vi arbetar aktivt med utomhuspedagogik, estetiska lärprocesser, pedagogiska miljöer och barns demokratiska rätt. Vi vill tillvarata barnens egna initiativ, idéer och åsikter. Skapande verksamhet ingår som en naturlig del i vardagen.

Hos oss kan alla känna sig hemma och vi strävar efter att alla ska vara trygga i det sociala samspelet  och ha lika värde.

Vår förskola erbjuder en härlig miljö med varierande natur utanför dörren. Vi använder oss av närmiljön och barnen får rika möjligheter att leka och utforska naturen.

Vi strävar efter att skapa en bättre gemensam framtid för alla genom att utveckla verksamheten i riktning mot ett utökat miljötänkande och hållbar utveckling.