Ny i Sverige


På biblioteket finns det böcker och språkkurser som passar dig som vill lära dig svenska. Vi har även böcker på andra språk än svenska.

Lättlästa böcker

På biblioteket kan du låna lättlästa böcker. Dessa är särskilt skrivna för dig som lär dig svenska. Vi har även bokträffar där vi läser lättlästa böcker högt och fikar tillsammans. Vid frågor ring 031- 365 50 70 eller prata med oss på biblioteket.

Språkcafé 

Vill du träna på att prata svenska? Vi pratar med varandra på lätt svenska och fikar. Språkcafét är gratis och du behöver inte anmäla dig innan. Arrangeras av Röda korset. Mer information hittar du i Kulturhuset Kåkens program och Göteborgs Stads kalendarium. 

Språkkurs

Vi har språkkurser för dig som vill lära dig svenska eller något annat språk. Det finns kurser med tillhörande CD-skivor, övningsböcker, grammatikböcker och lexikon.

Böcker på andra språk än svenska

Vi har böcker på andra språk än svenska. Fråga på biblioteket om du inte hittar böcker på det språk du letar efter.