Tillgängliga medier

Du kan läsa på många olika sätt: På papper, på skärm, genom att lyssna eller genom att känna med fingrarna. Du som har svårt att läsa en vanlig bok kan få hjälp av biblioteket med att hitta andra sätt att läsa på.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Det kan finnas olika anledningar till varför det är svårt att läsa en vanlig, tryckt bok. Det kan vara på grund av dyslexi, synnedsättning, koncentrationssvårigheter eller annat.  

Myndigheten för tillgängliga mediers logotypMyndigheten för tillgängliga medier (MTM) arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar. De tar fram böcker och information som kan läsas på andra sätt än med ögonen, som punktskrift och talböcker. På MTMs hemsida finns mycket informationsmaterial om att läsa på olika sätt. Där hittar du också information om böcker, nyheter på lättläst svenska. Materialet finns på många språk och är gratis att beställa eller ladda ner.

På biblioteken i Göteborg kan du få hjälp med att hitta ett medieformat som passar dig och ditt sätt att läsa. 

Talböcker

Talböcker är inlästa böcker för dig som av någon anledning har svårt att läsa tryckt text. Du får låna dem om du har ett lånekort för talböcker. Det finns drygt 100 000 böcker inlästa som talbok. Talböcker finns att låna som DAISY-skiva eller på minneskort. Det finns drygt 100 000 böcker inlästa som talbok.

Legimus logotypDu kan också registrera dig för tjänsten egen nedladdning. Det betyder att du får tillgång till de talböcker som finns nedladdningsbara i MTM:s mediawebb Legimus. Du kan ladda ner böckerna direkt till din dator, till din mobiltelefon eller till din surfplatta. 

Kontakta biblioteket om du vill ha mer information eller för att skaffa ett lånekort för talböcker. 

Storstilsböcker

För dig som gärna läser tryckt text finns storstilsböcker. I storstilsböcker är den tryckta texten större än i vanliga böcker. När böckerna trycks med extra stor stil blir de tjockare och behöver ibland delas upp i flera volymer.

Storstilsböcker finns inte på Hammarkullens bibliotek, men vi hjälper till att beställa in dem från andra bibliotek i staden så att du kan låna dem hos oss. 

Äppelhyllan

Symbol för ÄppelhyllanÄppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan.

På en Äppelhylla hittar du böcker för och om barn med funktionsvariation. Böcker som väcker läsglädje, men som också ger stöd och inspiration till dig som är vuxen. Där finns också informationsmaterial om olika funktionsvariationer för både barn och vuxna.

Läs mer om Äppelhyllan hos Barnens bibliotek.