Foto: Lina Goncalves Seth

Hälsoguider

Är du Hälsotekets framtida hälsoguide? Snart är det dags för nästa omgång av hälsoguidesutbildningar. Välkommen att läsa mer nedan och att anmäla ditt intresse!

Vill du bli hälsoguide?

Som hälsoguide vill du lära dig mer om hälsa och vad som påverkar hur vi mår. Du vill få kunskap i att stötta andra människor att må bra och vill att alla ska ha samma rätt till information om hälsa. Att vara hälsoguide är framförallt ett ideellt engagemang.

Vem kan bli hälsoguide?

• Du bor eller är verksam i nordöstra Göteborg (Angered, Kortedala eller Bergsjön)

• Du förstår svenska, men vi ser gärna att du har ett annat första språk än svenska

Så här blir du hälsoguide

• Anmäl dig till introduktionskursen där vi under 10 timmar lär oss om mat, sömn, stress, motion och annat som påverkar hälsan. Utbildningen är kostnadsfri och du behöver inga förkunskaper.

• Efter introduktionskursen kan du anmäla dig till hälsoguidesutbildningen. Under 20 timmar har vi fler föreläsningar om hälsa och du får träna på att prata om hälsa i ditt nätverk (till exempel familj, vänner, förening eller arbetsplats). Efter utbildningen får du ett kursintyg. Det finns möjlighet till vidareutbildning, handledning och arvoderade uppdrag.

Anmäl intresse:

Hälsoteket i Östra Göteborg
halsoguide@ostra.goteborg.se
031-365 44 66

Hälsoteket i Angered
halsoteket@angered.goteborg.se
031- 365 11 44

Ta hjälp av en hälsoguide

En verksamhet som vill nå ut med någon form av hälsobudskap till personer eller specifika grupper kan ha stor nytta av att ha med sig en hälsoguide. Hälsoguiden kan fungera som en länk mellan verksamheter och målgrupper vid eventuella barriärer i form av kultur, tillgång till nätverk, språk etcetera. Eftersom hälsoguiderna är kompetenta inom hälsa med fokus på levnadsvanor är det utgångspunkten vid alla uppdrag.

Den som vill ta hjälp av en hälsoguide är välkommen att ta kontakt med samordnaren för hälsoguider. Vi diskuterar tillsammans fram ett lämpligt upplägg för uppdraget. Samordnaren erbjuder sedan uppdraget till de hälsoguider som passar profilen och verksamheten betalar arvode för det antal timmar hälsoguiden arbetat.