foto: Lo Birgersson

Hälsoguider


Är du Hälsotekets framtida hälsoguide? Under flera år har ett flertal personer från olika ideella föreningar, verksamheter och nätverk valts ut för att utbilda sig till Hälsoguide. De har bland annat lärt sig mer om ämnen som mat, sömn, stress, motion och annat som påverkar hälsan.

Vad är en hälsoguide?

En hälsoguide är någon som är intresserad av att lära sig mer om hälsa och vad som påverkar hur vi mår. En hälsoguide vill inspirera och stötta människor att må bra och tycker det är viktigt att alla har samma rätt till information om hälsa.

Att vara hälsoguide är ett ideellt uppdrag. Som hälsoguide får du kostnadsfri utbildning av Hälsoteket i Nordöstra Göteborg.

I utbildningen ingår föreläsningar och diskussioner kring mat, sömn, stress, motion och annat som påverkar hälsan. Du får verktyg för att lyfta hälsofrågor i ditt nätverk. Efter avslutad utbildning får du ett kursintyg och det finns möjlighet till vidareutbildning och handledning.

Efter utbildningen kan du få stöd i att starta aktiviteter eller ha temadagar. Att vara hälsoguide är ett frivilligt uppdrag.

Vem kan bli hälsoguide?

Du som:

  • pratar fler språk
  • förstår svenska
  • bor eller verkar i nordöstra Göteborg
  • har ett intresse för hälsa

Vill din verksamhet ha hjälp av en hälsoguide?

En verksamhet som vill nå ut med någon form av hälsobudskap till personer eller specifika grupper kan ha stor nytta av att ha med sig en hälsoguide. Hälsoguiden kan fungera som en länk mellan verksamheter och målgrupper vid eventuella barriärer i form av kultur, tillgång till nätverk, språk etcetera. Eftersom hälsoguiderna är kompetenta inom hälsa med fokus på levnadsvanor är det utgångspunkten vid alla uppdrag.

Den som vill ta hjälp av en hälsoguide är välkommen att ta kontakt med samordnaren för hälsoguider. Vi diskuterar tillsammans fram ett lämpligt upplägg för uppdraget. Samordnaren erbjuder sedan uppdraget till de hälsoguider som passar profilen och verksamheten betalar arvode för det antal timmar hälsoguiden arbetat. 

Kontakta oss

Mail: halsoguide@socialnordost.goteborg.se

Tel: 031-365 44 66