Vi som arbetar här


På Hälsoteken i Nordost arbetar personal med kunskap och erfarenhet av att arbeta med hälsa på olika sätt. Här arbetar både fysioterapeuter, arbetsterapeut och hälsoutvecklare. Till oss kan du vända dig om du har frågor om hälsa, om Hälsotekets aktiviteter eller om du vill ha stöd för att komma igång. Välkommen till oss!