Aktiviteter under West Pride


West Pride är 10–16 juni. Hälsoteket deltar även i Nordost Pride som har aktiviteter i närområdet. Mer information kommer på Facebook, Instagram och på vår webbsida.

Kärleksgympa

Träna tillsammans med Hälsoteket 

11 juni klockan 11 Angered arena Högaffelsgatan 15


Stolta föräldrar besöker Hälsoteket

Föreningen Stolta Föräldrar kommer och berättar om sin verksamhet.

Onsdag 12 juni klockan 8.30–10 Hälsoteket Högaffelsgatan 10 Angered