فارسی/Persiska


به مرکز سلامتی (هلسوتک) در شمال شرق خوش آمدید

سلامتی (هلسوتک) می توانید دانش خود را در مورد سلامتی افزایش دهید تا حالتان بهتر باشد. شما زمان و خواسته خود را سرمایه گذاری می کنید. ما به شما هدایت و فعالیتهای مختلف می بخشیم. مرکز سلامتی (هلسوتک) هم برای جسم و هم برای جان فعالیت  دارد. ساعتهای تمرین و ورزش برای تحرک، مکالمه گروهی، سخنرانی و کلاسهای یادگیری یهتر برای خواب،فشار روانى( استرس)، غذا، سیگار کشیدن، درد و رنج و غیره است. کلیه این فعالیتها برای ملاقات دوستان جدید  عالیست و همه با هر مرحله فیزیکی، دانشی و یا زبانی می توانند شرکت کنند. خود شما بین فعالیت ها انتخاب می کنید، آنها مجانی هستند و شما اغلب احتیاجی به ثبت نام قبلی ندارید.

 

علاقمندید؟ 

فعالیتهای مختلف هر مرکز سلامتی (هلسوتک) در جزوه برنامه های آن موجود است. آنها در دفتر شهروندان  ،مراکز

شهرداری، کتابخانه، داروخانه و درمانگاه های شمال شرق و همچنین در صفحات اینترنتی مرکز سلامتی (هلسوتک) یافت می شوند

مرکز سلامتی (هلسوتک) در آنگرد

تلفن: ۰۳۱-۳۶۵۱۱۴۴

Email: halsotekeninordost@socialnordost.goteborg.se

Office in Angered Phone number: 031-365 11 44

Office in Kortedala Phone number: 031-365 23 61