Träning för Transpersoner och Icke-binära


Gratis träning för den som identifierar sig som transperson, icke-cis, icke-binär eller har funderingar kring sin könsidentitet. Från 15 år och uppåt.

Grupp- och gymträning

Träningen anpassas efter deltagarnas önskemål. Personal leder träning i avskild grupp med syfte att skapa träningsglädje i trygga rum.  Anmäl ditt intresse till träningen nu och få mer information! Ring eller skicka ditt tilltalsnamn och telefonnummer till Charles 0767-258465.

Onsdagar klockan 16–17 Nordöstra Göteborg