Fysisk aktivitet på recept


Boka samtalstid för ditt FaR recept

Om du behöver extra stöd för att komma igång med en fysisk aktivitet är du välkommen att boka en samtalstid på FaR-mottagning på Lundbybadet eller online. Där kan du få vägledning om var och hur du kan träna utifrån ditt recept. Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för FaR-mottagningarna.

Boka FaR-samtal via Västra Götalandsregionens webbsida.