Vad händer på biblioteket?

Guldhedens bibliotek är inte bara en plats för läsning och boklåning. Här anordnas regelbundet kulturaktiviteter som sagostunder, utställningar och föreläsningar. Allt är gratis.