XRF-Mätning

XRF-Mätning – Ta reda på vad din bottenfärg innehåller

Det har kommit nya regler som anger att gifthalten ska mätas i båtars skrovfärger om båtarna är äldre än från 1998. Om din båt är byggd efter 1998 är den oftast märkt med båtens byggår. Har båten ingen märkning måste halterna mätas. Syftet med mätning är att ta reda på om de innehåller TBT, (tributyltenn), eller bly.

Grefab fick av Miljöförvaltningen ett föreläggande om utfasningsplan för båtar med TBT. Ingen båt med otillåten färg får sjösättas efter 1 april 2027. Grefab har ingen rådighet över båtarna men hjälper till om du vill ha din båt mätt.

Från april 2027 behöver du intyga att båten är fri från TBT. Ansvaret ligger på båtägaren att kunna visa exempelvis Sweboats intyg för godkänd mätning eller annat intyg där du intygar att båten inte har TBT som antifoulingssystem. Båtägaren väljer själv vilken utförare av mätning de önskar.

Beställ XRF-Mätning


Grefab erbjuder XRF-mätning om du beställer tjänsten. I år kostar en XRF-mätning 300 kronor.  Vi kommer att kunna utföra fler mätningar under vinter-vår 2024/2025 . Efter mätning skickas ett protokoll digitalt till dig.

Bokning av XRF-mätning gör du genom att mejla till kundservice@grefab.se,
ange XRF-mätning som ämne.

Grefab kan inte sanera eller erbjuda plats för sanering av båtbotten. Det krävs en av Miljöförvaltningen godkänd metod. Saneringen, om den utförs på fel sätt, kan öka spridningen av giftet. Grefab har öppna hamnar och kan inte kontrollera hur saneringen går till. Felaktig sanering blir ett större problem än att låta färgen sitta kvar.

Om du har en äldre båt, är det klokt att utföra dessa mätningar för att följa de nya reglerna och säkerställa båtens miljövänlighet.