Båtmärkning

Vi arbetar ständigt med att förbättra och underlätta båthanteringen för oss alla. Önskemål om båtmärkningsdekaler har framförts av både kunder och personal. Nu vill vi att du märker din båt.

Alla båtar ska märkas oavsett vilken typ av avtal du har med oss. Har du en vattenskoter eller jolle, märker du enligt instruktionen för motorbåt.

Innan upptagningen/sjösättningen ska båten vara märkt med båtmärkningsdekalerna.
Har du segelbåt ska du även fästa en dekal på mastens nederkant. 

Dekalerna underlättar för hamnpersonalen att identifiera båten vid sjösättning och upptagning. Båtmärkningen innebär också att vi ökar kontrollen av båtar både i vattnet och på land.

Har du frågor angående märkningen är du välkommen att kontakta vår kundservice på 031-368 58 00 eller kundservice@grefab.se

Så här ska du sätta dekalerna på din båt

Instruktion om hur du märker din båt 


Om jag saknar båtmärkningsdekaler

Innan upptagningen så kan du be hamnpersonalen skapa nya dekaler eller så
mejla till kundservice@grefab.se , skriver ditt kundnummer eller personnummer så skickar vi nya märken till dig.

Tekniken vi använder

Tekniken vi använder kallas NFC, samma teknik som används i till exempel moderna bankkort. Märkena innehåller endast ett identifikationsnummer som vi använder för att hitta information om båten och dess ägare i våra system. Ingen utomstående kan läsa av informationen genom märkena. Märkena skickar själv ingen information till oss utan det krävs att vår personal läser av märkena.