Projekt

Sverige och Norge har tillsammans över en miljon fossildrivna fritidsbåtar vars koldioxidutsläpp uppskattas till över 400 000 ton/år - plus miljöskadliga ämnen. Elbåtladdningsprojektet go:LEIF har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen.

Elbåtladdningsprojektet go:LEIF

 Skagerrakregionen har med sin utpräglade fritidsbåtskultur, många hamnar, marina besöksmål och en tradition av båttillverkning goda förutsättningar för snabb omställning. Här finns också relevanta teknikleverantörer och kunskaper inom fordonselektrifiering. Genom projektets parter finns styrka och vilja att stötta omställning inom elbåtsladdning och intilliggande tjänster.

Projektets arbetsområden:

  • Öka intresse och kompetens kring eldrivna båtar och elbåtsladdning hos hamnar, kommuner och båtintresserade.
  • Tillhandahålla testbäddar inom laddinfrastruktur för test och demo och företagssamverkan.
  • Stärka teknikutveckling och regionens näringsliv inom berörda områden.
  • Forskningsstudier kring fritidsbåtanvändning för kunskapsuppbyggnad viktig för utvecklingen av elbåtar och laddinfrastruktur.
  • Affärsmodeller för laddning, effekt på elnät och potential att kombinera båtladdning med förnybar energiproduktion.

I projektet, som startar igång i mars 2023, medverkar svenska och norska fritidsbåtshamnar, kommunalförbund/fylkeskommuner, näringslivskontor, teknikexperter och forskare.

Projektet avser att möjliggöra laddpunkter längs kusten från Göteborg till Agder i Norge, samt skapa en digital hemvist för konsumentinfo och tillhörande laddkarta. Projektet ska också hålla kunskapshöjande workshops, bilda ett regionalt näringslivsnätverk och genomföra två nordiska konferenser.

Projektparter

Agder Fylkeskommune, Arendal kommune, Business Region Göteborg, Föreningen Lydløs, Fyrbodals kommunalförbund, Grefab, Göteborgsregionen,  LEVA, Lysekils kommun, RISE och USN Universitetet Sørøst Norge.

Projektet medfinansieras av
Logo: Interreg EU-flaggan samt texten medfinansieras av Europeiska unionen Öresund-Kattegatt-SkagerakLogo Västra Götalandsregionen