Foto: Peter Svensson

Eriksberg


Eriksberg är ett av flera hamnområden på Norra Älvstranden. Området har många affärer, restauranger, hotell med mera. Centrala Göteborg ligger nära, såväl sjö- som landvägen. Eriksbergs hamn har cirka 100 båtplatser och var färdig 2012. Hälften av båtplatserna gick då till dem som stod i kö hos Grefab. Den andra hälften är reserverade för de som bor i området.

Det här finns i hamnen

Översiktskarta

I pdf-filen finns en karta över hamnområdet där du kan se var det finns olika typer av service samt hur hytterna och båtplatserna är placerade. 

Här hittar du en översiktskarta över hamnen.

Mottagningsstation för toalettavfall

Mottagningsstationen är placerade på nocken av brygga Skonaren.

Prislista och allmänna villkor

Här hittar du aktuell prislista och allmänna villkor

Kötider

I Eriksberg är det följande prognos för när du kan få en båtplats, beroende på hur stor båt du har.

Viktigt att veta om storleken på din båtplats

Tänk på att din båts längd ska vara minst en och en halv meter kortare än båtplatsens längd och bredden ska vara minst 20 centimeter smalare än båtplatsens bredd. Detta gäller för platser med pålar. För båtplatser med bom ska det vara 40 centimeter mellan båt och bom.

Här hittar du en tabell på prognos över alla hamnars kötid

Båtplatsstorlek (längd gånger bredd) Ungefärlig kötid
8x3 meter 12 år
10x3,50 meter 8 år
12x4 meter 3 år
14x4,50 meter 4 år
16x5 meter 8 år

Miljöregler och tips för ett hållbart båtliv

Som fritidsbåtägare finns det en hel del du kan göra för att skydda känsliga områden i havet.
Här kan du läsa om miljöregler och tips för ett hållbart båtliv.

Det finns inga gästplatser i hamnen

Här hittar du gästhamnar i Göteborg