Fotograf: Lo Birgersson

Miljö


Här hittar du mer information om miljöarbetet på Grefab

Miljögodkända färger

Det är viktigt både ur miljö- och arbetsmiljöhänseende att du som har båt endast använder miljögodkända färger och kemikalier. Undvik färger som blöder. 

Avfall och farligt avfall, till exempel färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja och slipdamm, ska samlas upp och lämnas på miljöstation.

Spolplattor

Spolplattor finns i de hamnar där vi har vinteruppställningsplatser, Björlanda Kile, Torslanda Lagun, Hinsholmskilen, Fiskebäck, Saltholmen och Hovås. Avspolning av båt får endast utföras över spolplatta av Grefabs personal.

Septiktanksug

Septiktanksug finns i Eriksbergsdockan, Torslanda Lagun, Björlanda Kile, Saltholmen, Hinsholmen, Fiskebäck och Hovås.

LOVA-bidrag

Grefab har beviljats LOVA-bidrag för att arbeta med åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön

Göteborgs Stad

Här kan du läsa mer om hur Göteborgs Stad jobbar för ett Hållbart båtliv

Miljöstationer hittar du i följande hamnar: Björlanda Kile, Torslanda Lagun, Hinsholmskilen, Saltholmen, Fiskebäck och Hovås. Mer information om vad du kan lämna hittar du här.

Omställning till elektrifiering inom området fritidsbåtar

Business region Göteborg AB (BRG) har av kommunfullmäktige i Göteborg fått i uppdrag att ”samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer”.

Ramboll har av BRG fått i uppdrag att utföra en studie gällande laddinfrastrukturen för omställning till elektrifiering inom området fritidsbåtar. Syftet med studien är att utreda och redovisa nuläge, utmaningar, behov samt förslag till åtgärder och initiativ. Detta ska sedan användas i arbetet med en elektrifieringsplan för Göteborgs Stads planering och genomförande i samband med omställningen till elektrifiering inom transportsystemet för området fritidsbåtar.
Här kan du läsa rapporten

Utredningen har skett i samverkan med:
· Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab)
· Göteborgs Energi

Båtskrot

Om du vill skrota din båt kan du kontakta Båtretur för hjälp.