Foto: Klas Eriksson

Ägarbild, organisation och ledning

Grefab leds av en styrelse som kommunfullmäktige i samtliga delägarkommuner utsett. I verksamheten arbetar tjugosex personer. De flesta arbetar ute i våra hamnar med hantering av våra kunders båtar samt drift och tillsyn av anläggningarna. Kundservice, administration och ledning finns på Gudmundsgatan 2. Hur detta är organiserat går att läsa här.

Ägarbild

Grefab ägs av Göteborgs Stad, Mölndals Stad,Partille Kommun och Ale Kommun.

Grefabs styrelse

Länk till kontaktuppgifter till uppdragstagare i Göteborg

Ledamöter delägarkommunerna

 

Rita Paparizou (M) Partille

Ronny Eriksson (FiA) Ale

Marcus Hjalmarsson (L) Mölndal

Lekmannarevisorer, ersättare

Inger Schale (L) Mölndal

Ledning

Anders Söderberg
VD

Liselotte Torgerson
Administrativ samordnare

Roger Lindberg
Teknisk samordnare

Joakim Boström
Chef hamnar

Katarina Lindahl
Chef kundservice