Investering/underhåll

Styrelsen beslutar, på sista mötet varje år, om budget och affärsplan för kommande år. Informationen på denna sida visar beslutade investering och underhåll för perioden 2021--2025.

Underhålls- och investeringsplan för Grefab 2021-2025

2021
Planen innebär att Grefab avsätter 5 mkr för underhåll och investerar för upp till 10 mkr, under förutsättning att erforderliga myndighetstillstånd ges. De inventeringar som gjorts gällande el och VA resulterar nu i ett arbete där Grefab planerar för el-arbeten under lång tid framåt.

Investeringar 2021

Tonvikt kommer under 2021 att läggas på att säkra Grefabs anläggningar.

 1. Piren i Saltholmen som påbörjades under 2014 med att den gamla infarten till hamnen fylldes igen har nu satt sig och det är möjligt att gå vidare med projektet
 2. Flytbryggor i både Björlanda Kile och hovås behöver bytas.
 3. Trailerhanteringen i Hovås, Björlanda Kile och Hinsholmen behöver byggas om.
 4. Båtplatssystemet och e-tjänsterna utvecklas.
 5. Inpasseringssystemet förbättras.
 6. VA kopplas in i Lindholmen och Killingsholmen.
 7. Reningen i Saltholmens spolplatta byggs om.


Budgeterade kostnader investeringar

Projekt

Hamn

Reinvestering

Tidplan

Pir

Saltholmen

5,5 mnkr

2021

Reningsanläggning

Saltholmen

250 tkr

2021

Flytbrygga

Björlanda kile

500 tkr

2021

Elanläggning

Björlanda Kile

250 tkr

2021

Trailer hantering

Björlanda Kile

500 tkr

2021

Flytbrygga

Hovås

200 tkr

2021

Trailerhantering

Hovås

500 tkr

2021

Trailerhantering

Hinsholmen

500 tkr

2021

VA-anslutning, sanitetsbyggnad, bom

Killingsholmen

500 tkr

2021

VA-anslutning

Lindholmen

500 tkr

2021

e-tjänster

Grefab

500 tkr

2021

Inpasseringssystem

Grefab

300 tkr

2021

 

Totalt

10 mnkr

2021

 

Underhåll 2021


Grefab kommer att rikta resurser mot säker el både gällande drift och förbrukning. Underhåll av främst båtplatsers pålar och bryggor kommer att genomföras i alla hamnar under året. Vid behov kommer dessa arbeten att bli mer genomgripande och inbegripa även arbeten på konstruktionen och övergå i reinvestering. Underhållsarbeten kommer att genomföras i samtliga hamnar gällande byggnader, el, belysning och vatten. I syfte att öka hållbarheten ekonomiskt och miljömässigt. Underhållsmuddring kommer att genomföras i Fiskebäck om tillstånd ges.

Genomfört underhåll vinter-vår 2021

Björlanda

 • Städat skrabbegårdarna och spolat bryggdäck
 • Bytt tak på mastskjul
 • Ny flytbrygga T levereras december 2021

Torslanda

 • Nya hyttdörrar och bryggplåtar

Saltholmen

 • Nya hyttdörrar och halkskydd på trappor
 • Bryggrenovering i inre hamnen

Hinsholmen

 • Städat skrabbegårdarna och röjt sly runt hamnen
 • Spolat bryggor
 • Ny kundtoalett

Fiskebäck

 • Ny bom vid skäret
 • Asfaltering och spolning av bryggor
 • Byte av hyttdörrar

Hovås

 • Spolning av bryggor
 • Ny flytbrygga F levereras december 2021

 Investeringar 2022-2025

 1. Palissaden i Hinsholmskilen ersätts med en flytande betongbrygga med goda vågbrytande egenskaper.
 2. Sedan 2013 Har planer på utveckling av hamnen i Hovås diskuterats. Efter den inspektion av bryggorna som genomfördes under 2019 påbörjas nu planeringsfasen för ett större arbete.
Budgeterad investeringar 2022--2025

Projekt

Hamn

Reinvestering

Tidplan

Vågbrytare i Betong

Hinsholmskilen

10 mnkr

2022

Bryggor

Hovås

10 mnkr

2023

 

Underhåll 2022--2025

Det eftersatta underhållet ställer krav på en fortsatt insats i jämn takt. Där vi förbättrar asfaltsytor, bryggor och el- och vatteninstallationer i samtliga anläggningar.

Bolagshandlingar

Om du önskar läsa hela beslutsunderlaget till styrelsen hittar du det under bolagshandlingar, sammanträdesdatum 2020-11-25.