Foto: Karin Thimberg

Vår förskola

Förskolan Folke Bernadottes gata 4 ligger i Vasastaden. Förskolan är nyrenoverad och maten lagas av förskolans egna kock.

Lokaler från 1800-talet

Förskolan ligger på Folke Bernadottes gata, en lugn återvändsgata i Vasastaden, på gränsen till Annedal. Det ståtliga tegelhuset är byggt på 1880-talet och har två våningar med vackra stuckaturer och höga fönster.

Nära samarbete mellan avdelningarna

På förskolan finns tre avdelningar. Kompisen och Igelkotten, där våra 1-4-åringar går, ligger på entréplan. En trappa upp, på Kaninen, går våra 5-6-åringar. Avdelningarna har ett nära samarbete och varje dag sker möten för lek och lärande. Vi har en egen kock, som lagar all mat på förskolan.

Vi ser till varje barns behov

På förskolan arbetar vi för att alla barn och vuxna ska känna sig välkomna, inkluderade och trygga. Vårt värdegrundsarbete bygger på delaktighet, omtanke och gemenskap. Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin självkänsla, sitt självförtroende och sin empatiska förmåga.

Vi arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt för att kunna se varje barns intresse, behov och möjligheter. Förskolans plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling revideras varje år.

Leken är central

Vår dagliga verksamhet bygger på läroplanen. Med leken som viktigaste metod arbetar vi bland annat med estetiska ämnen, matematik, naturvetenskap, teknik och språkutveckling. Vi har också fokus på hållbar utveckling och miljömedvetenhet.

När tillfälle ges utforskar vi stadens kulturutbud där vi bland annat får ta del av olika museilektioner och teatrar.

Vi värdesätter samarbete

Vi sätter stort värde på en nära dialog med vårdnadshavare. Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas och lära. Den dagliga kontakten är den viktigaste, men vi erbjuder också enskilda samtal, informations- och dialogmöten med vårdnadshavare samt gemensamma aktiviteter.

På förskolans lärplattform Unikum samlar vi vår pedagogiska dokumentation. Där kan vårdnadshavare ta del av våra dagliga aktiviteter.

Kom och besök oss!

Ni är varmt välkomna att besöka oss när ni står inför val av förskola för ert barn. Kom till öppet hus första tisdagen i september, november, februari och april klockan 10.00. Då har ni möjlighet att se lokalerna och prata med någon av pedagogerna. Ingen föranmälan krävs.