Foto: Eva Klockar

Vår förskola

Fjällblomman 5 är en mångkulturell förskola där många språk talas och många nationaliteter samlas. Vi vill att vår miljö ska vara utmanande, spännande och den ska väcka barnens nyfikenhet och fantasi. Utevistelsen är en viktig del i vår verksamhet som alla pedagoger är delaktiga i genom att stödja, utmana och inspirera barnen.

Avdelningar och personal

De flesta utrymmena på Fjällblomman 5 förskola är stora och ljusa med många fönster som ger bra ljus i lokalerna. Alla rum och ytor på förskolan är utformade utifrån barnens projekt och intressen.

Det finns fyra avdelningar på förskolan: På avdelningarna Älvdalen och Marelden går de yngre barnen (1-3 år), på avdelningarna Norrskenet och Midnattssolen går de äldre (3-5 år). Vi ser oss som en stor, gemensam enhet som samarbetar och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans.

Här arbetar förskollärare och barnskötare. Ett gott samarbete och en trivsam stämning mellan avdelningarna och i arbetslaget präglar förskolans atmosfär.

Förskolan har ett tillagningskök med kokerska som lagar mat ifrån grunden, vilket är mycket omtyckt hos barnen!

Pedagogik på förskolan

Förskolan satsar på språk och kommunikation och språkträning sker dagligen. Varje dag arbetar vi medvetet med sång, högläsning, rim och ramsor. Böcker finns tillgängliga för barnen och många spontana lässtunder uppstår.

Vi arbetar med sagan som arbetsmetod. Barnens intresse och önskemål ligger till grund för val av tema. Matematik, språkutveckling, skapande verksamhet, sång och musik, naturvetenskap samt utevistelse är naturliga inslag i vårt dagliga arbete.

En dag på förskolan

Den dagliga verksamheten och rutiner:
6.15 Förskolan öppnar på två avdelningar
7.30 Barnen hämtas till respektive avdelning
8.00 Frukost
8.30 Fri lek
9.30 Samling
Temaarbete, inne/utevistelse/utflykt
11.30 Lunch
12.15 Sov/läsvila
13.00 Fri lek, inne/utevistelse
14.30 Mellanmål
15.00 Fri lek, inne/utevistelse
16.00 Sammanslagning för hela förskolan på två avdelningar
18:00 Förskolan stänger. Sommartid oftast utomhus

Utomhusmiljö

På vår härliga gård finns bland annat lekställningar, sandlådor, gungor, cykelbanor och goda möjligheter till lek och utforskande. Leken är en central och viktig del av barns utveckling för språket, fantasin, motoriken och samspelet med varandra.

Kul att veta

Du är alltid välkommen att besöka oss! Vill du besöka oss kontaktar du förskolan och bokar en tid.