Vår förskola

Förskolan Doktor Sydows gata 44 ligger i södra Guldheden med närhet både till natur och kultur. Barnen är indelade i tre avdelningar och vår mat lagas av egen kock.

Samarbete mellan avdelningarna

På förskolan finns tre avdelningar, för närvarande två småbarnsavdelningar och en äldrebarnsavdelning.

Personalen på de olika avdelningarna samarbetar gärna. Det gör att både barn och pedagoger lär känna alla på hela förskolan.

Viktigt med utelek och god hälsa

Vi prioriterar hälsa och vill jobba förebyggande. Utelek är viktigt och därför är vi ute minst en gång om dagen oavsett väder. Under dagen finns möjlighet till såväl vila som aktivitet och rörelse vilket vi tror är grunden till en hälsosam start i livet.

Barnen ges inflytande

Förskolan har tre värdeord: respekt, trygghet och nyfikenhet. Vi tror att barn som har inflytande över sin dag och sitt görande blir mer trygga och nyfikna på att utvecklas och upptäcka sin omvärld.

Vi utgår från läroplanen och barnens intressen när vi planerar vår verksamhet. Vi tror även på att överbrygga generationsgränser för att låta barnen se en helhet och respektera människor ur olika grupper; ålder, kön, etnicitet och så vidare. Därför ingår vi i projektet Generationsmöten, startat av stadsdelsförvaltningen i Centrum, där en pensionär kommer till förskolan och läser för barnen en gång i veckan.

Kreativa miljöer och miljötänk

Förskolan arbetar miljömedvetet och vi strävar efter att bli en giftfri förskola. Därför köper vi in miljövänliga leksaker och barnen involveras i miljötänket genom att exempelvis vara med vid sopsortering.

Vi försöker att hålla vår pedagogiska miljö levande och föränderlig. Inredningen styrs av barnens intressen och behov. Det tror vi gör barnen mer kreativa och kunskapssökande. Vi väcker lust att lära.

Vi vill även att de material vi använder oss av kan användas till flera olika typer av skapande, konstruktion och så vidare. Genom att ha flexibla material låter vi barnen själva forma sitt eget skapande.