Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Djurgårdsgatans förskola består av två avdelningar, Fyren och Snäckan. Förskolan ligger i ett äldre vackert trähus, hiss finns i huset. På förskolan går cirka 40 barn och på varje avdelning arbetar tre pedagoger.

Förskolans gård är rymlig, med både gungor och gott om plats för lek, spring och cykling.  

Utevistelse är ett viktigt inslag i vår verksamhet, så vi är ute varje dag. När vädret tillåter äter vi mellanmålet utomhus.

Förskolans verksamhet vilar på den traditionella förskolepedagogiken och vi arbetar efter förskolans läroplan, samt gällande styrdokument. Vår verksamhet utgår från barnens intressen och barnen får utveckla sin kreativa förmåga genom att arbeta med olika material. För barnen har leken en stor betydelse för utvecklingen och vi fokuserar mycket på inlärning genom lek så som socialt samspel och kommunikation. Ibland delar vi barnen i åldersindelade grupper för olika gemensamma aktiviteter.

Vi har tvärgrupper för de blivande 6-åringarna över huset. De träffas i gruppen en gång i veckan för olika gemensamma aktiviteter såsom målning, sagor, skapande, teater, museum etc.

Vila sker inomhus, för de som ska sova så är det vila på madrasser, och för de äldre barnen brukar vi ha en lugn stund genom att läsa.

Vill du veta mer om förskolan? 

Är det dags att välja förskola? 
Välkommen på informationsmöte och öppet hus