Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Bronsåldersgatan 90 ligger i Västra Frölunda och har tre avdelningar: Humlan, Snigeln och Fjärilen. Förskolan har tio platser för barn med diagnostiserad språkstörning, uppdelade på två avdelningar. Förskolan tar emot drygt tjugo barn från den kommunala kön och har utöver det 10 platser för barn med diagnostiserad språkstörning. Barnen fördelas på en avdelning för de yngsta barnen på förskolan och två avdelningar för de äldre barnen samt barnen med språkplacering.

Förskolan Bronsåldersgatan 90 ligger i Västra Frölunda och består av tre avdelningar: Humlan, Snigeln och Fjärilen. Hos oss är språk och kommunikation centralt.

Med hjälp av lustfyllda aktiviteter, närvarande vuxna och leken i fokus får barnen utforska och reflektera. Under läsåret 2021–2022 lägger vi också extra fokus på digitalisering. Våra fokusområden är baserade på vad vi anser är viktigt för våra barn just nu. 

Språkförskola

Utöver erfarna och kompetenta pedagoger arbetar också en logoped på heltid hos oss. Vi kategoriserar oss som en språkförskola och har tio platser för barn med diagnostiserad språkstörning, uppdelade på två avdelningar. 

För att få språkplats hos oss behöver barnet ha genomgått en utredning som tydligt visar på generell språkstörning som huvuddiagnos. Det är viktigt att du som vårdnadshavare skriver i ansökan att barnet har en språkstörning och bifogar underlag för diagnos. Ansökan till alla platser på vår förskola görs centralt till förskoleförvaltningen. Förskolan har hela Göteborg som upptagningsområde. 

Ansök till förskola

Pedagogisk profil

På Bronsåldersgatan 90 är det förskolans läroplan och skollag som genomsyrar den dagliga verksamheten. Lek, lärande och omsorg kombineras och bildar en helhet, där barnets intressen och behov är i centrum. För oss är det viktigt att erbjuda en verksamhet där alla barns behov blir tillgodosedda och utmanade. Vi strävar mot att skapa en rik utbildning med lustfylld undervisning, både i det spontana och i det strukturerade.

Hos oss är språk och kommunikation alltid i fokus. På vår förskola använder vi språkstärkande insatser, bland annat tecken som stöd, bildstöd och pratkartor. Höstterminen 2021 startar en interagerade verksamhet upp.

  • På avdelningen Snigeln, går de yngsta barnen på vår förskola.
  • På avdelningarna Humlan och Fjärilen går barnen från tidigast tre år och uppåt. I respektive grupp finns det plats för fem barn med diagnostiserad språkstörning och sju barn från den kommunala kön.

Verksamheten erbjuder

  • På Bronsåldersgatan 90 arbetar förskollärare tillsammans med barnskötare och annan pedagogisk personal. Verksamheten har också en logoped, som är heltidsnärvarande för att stötta barnen med språkstörning men också för att handleda pedagogerna i sitt dagliga arbete.
  • Genom förskoleförvaltningens barnhälsoteam har pedagogerna på förskolan möjlighet att få handledning av specialpedagog, barnpsykolog och logoped för att på bästa sätt kunna möta alla barn i verksamheten.  
  • Pedagogiken och metodiken är anpassad så att kommunikation och språk är i fokus under dagens alla moment. Vi använder AKK, (alternativ och kompletterande kommunikation). Detta innefattar TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), tydliggörande pedagogik och exempelvis bildstöd, samtalsmatta, med mera. Arbetssättet karaktäriseras av tydlig struktur, kontinuitet och uppmuntran.

Miljöer

Inomhus finns olika miljöer för att erbjuda barnen roliga och stimulerande aktiviteter. Vi förändrar lärmiljöerna efter barngruppens intressen och behov. Varje dag innefattar även lek och aktivitet ute, på gården eller i närområdet.