Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Bronsåldersgatan 90 ligger i Västra Frölunda och består av tre avdelningar: Lilla Regnbågen, Stora Regnbågen och Findus. Findus är en språkavdelning som i nuläget har tio platser för barn med diagnostiserad generell språkstörning. På avdelningen arbetar förskollärare och det finns en logoped från barn- och ungdomslogopedin knuten till verksamheten.

Genom förskoleförvaltningens barnhälsoteam har pedagogerna på förskolan möjlighet att få handledning av specialpedagog, barnpsykolog och logoped för att på bästa sätt kunna möta alla barn i verksamheten.

För att få placering på Findus behöver barnet genomgå en utredning som tydligt visar på generell språkstörning som huvuddiagnos. Det är viktigt att du som vårdnadshavare skriver i ansökan att barnet har generell språkstörning och bifogar underlag för diagnos. Förskolan har hela Göteborg som upptagningsområde.

Här ansöker du till förskolan

Pedagogisk profil

Avdelningarna Lilla och Stora Regnbågen

På avdelningarna arbetar vi aktivt för att alla barn ska känna trygghet och gemenskap i gruppen. Vi strävar alltid efter att alla barn ska känna att de är viktiga, att de vågar prova nya saker och att de kan lyckas med det de tar sig för. Förskolan erbjuder barnen möjlighet att utforska, utvecklas och växa utifrån deras intressen och förmågor. Språk och socialt samspel har en central plats i vardagen.

Avdelning Findus

På avdelningen Findus fokuserar vi extra på kommunikation samt språklig, social och emotionell utveckling. Pedagogiken och metodiken är anpassad så att kommunikation och språk är i fokus under dagens alla moment. Vi använder AKK, (alternativ och kompletterande kommunikation). Detta innefattar TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), tydliggörande pedagogik och exempelvis bildstöd, samtalsmatta, med mera. Arbetssättet karaktäriseras av tydlig struktur, kontinuitet och uppmuntran.

Verksamheten erbjuder

Kommunikation och lärande är sammankopplade, precis som språk och identitetsutveckling. Vi arbetar medvetet med socialt samspel och kommunikation, där vi möter barnen kommunikativt utifrån förmåga, situation och sammanhang. Vi använder TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation), GAKK (grafisk alternativ kompletterande kommunikation) samt talspråk. Förskolans vision och målsättning är att stärka barns förmågor och självkänsla.

Miljöer

Inomhus finns olika miljöer för att erbjuda barnen roliga och stimulerande aktiviteter. Vi förändrar lärmiljöerna efter barngruppens intressen och behov. Varje dag innefattar även lek och aktivitet ute, på gården eller i närområdet.

Genom nätverket KULF - kultur i förskolan får barnen delta i olika kulturarrangemang och aktiviteter. Förskoleförvaltningens kultursamordnare organiserar och utvecklar detta.

En dag på förskolan Bronsåldersgatan 90

Förmiddag: Frukost cirka klockan åtta. Barnen har sedan aktiviteter både inom- och utomhus med fasta tider för mat och vila.

Lunch: Lunch serveras cirka klockan 11.30 och därefter är det vila/lugna aktiviteter.

Eftermiddag: Under eftermiddagen är det aktiviteter inne eller ute och mellanmål cirka klockan 14.30.

En återkommande händelse under dagen är den gemensamma samlingen på avdelningen. Under samlingen får barnen kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som bild, sång, drama, rytmik och rörelse.