Vår förskola

Välkommen till vår förskola på Beväringsgatan 3!

Beväringsgatans förskola är en nystartad förskola i ett alldeles nybyggt hus anpassat för förskoleverksamhet. Vi öppnade vår förskola i januari 2021 och har under våren tagit emot och introducerat barn och vårdnadshavare parallellt med att vi skapat lärmiljöer, rutiner och annat som görs i ett nytt skede.

Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Förskolan inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som är en barnsyn och en människosyn snarare än en pedagogisk inriktning. Filosofin bygger på tron på människans möjligheter, en respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Förskolan har ett projektinriktat arbetssätt vilket bygger på att det är barnens frågor, intressen och nyfikenhet som visar vägen.

Vår utemiljö

Förskolans fina utemiljö, bland annat en egen inhägnad skog, lockar till utforskande både inne och ute. Inomhus flyttar ut och naturen flyttar in i ett eget samspel med barnets nyfikenhet. Miljön ute och inne förändras och är flexibel utifrån barnen och verksamheten.

Våra hemvister

De tre hemvisterna har en åldersfördelning som är lite flytande beroende på hur antalet barn per årskull börjar hos oss.

Havet (avdelning Krabban och Fisken) har hand om våra små yngel på cirka 1-2 år.

Skogen (avdelning Granen och Tallen) där har vi våra kottar som är cirka 2-4 år.

Himlen (avdelning Solen och Månen) har undervisningen riktad för våra små stjärnor och solstrålar cirka 4-5 åringar.

Ni är hjärtligt välkomna att besöka oss inför ert val av förskola.

Välkommen att söka plats på vår förskola!