Vår förskola

På Beväringsgatan 3 byggs just nu en ny förskola som öppnar i januari 2021.

I januari 2021 öppnar den nybyggda förskolan på Beväringsgatan 3. På förskolan finns sex avdelningar, men vi arbetar utifrån så kallade hemvister. Varje hemvist består av två avdelningar. På så sätt minskar vi känslan av en stor organisation. Vi har tre hemvister, vilket gör att det blir ett mindre sammanhang för barnen och vårdnadshavarna den lilla förskolan i den lite större.

Vi har Reggio Emilia-profil

Förskolan arbetar utifrån Reggio Emilia-filosofin. Vi utgår ifrån det kompetenta barnet och lägger stort fokus på barns olika sätt att uttrycka sig: verbalt, skriftligt och kreativt.

Vår gård och miljö utvecklar barnen

Förskolan har en härlig gård med många stimulerande och utvecklande områden. Bland annat har vi en inhägnad skogsdel så att vi kan ta till vara naturens alla möjligheter.

Vår personal

Personalgruppen arbetar i arbetslag med förskollärare, barnskötare och förskolassistenter. En del är befintlig personal som följer med från en annan förskola och andra är nyrekryterade. Alla har en positiv inställning för att skapa den bästa verksamheten för våra barn.

I vår verksamhet ska alla barn och vuxna mötas av respekt och glädje och barnen ska känna sig trygga och få omsorg för kropp och själ.

Välkommen att söka plats på vår förskola!