Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

På förskolan Bärbyvägen 24 finns två avdelningar där barnen är indelade efter ålder.

Innemiljön

Våra miljöer är föränderliga utifrån barnens intressen och de projekt vi arbetar med, där finns möjlighet till möten och möjlighet att skapa miljöer för nyfikenhet och utforskande. Varje avdelning har även tillgång till en ateljé för skapande verksamhet.

Maten tillagas på Glöstorpsskolan med inriktning på ekologiskt, säsongsbetonat och närproducerat. På förskolan finns ett mottagningskök där ett ekonomibiträde tar emot och lägger upp vår goda mat. Barn och pedagoger äter tillsammans i förskolans gemensamma matsal.

Utemiljön

På förskolans gård finns spännande miljöer med gott om möjligheter att leka och utforska, både i små och större grupper. Där möts barnen i alla åldrar i lek och lärande.

De pedagogiska miljöer vi har inne försöker vi också skapa ute, t.ex. bygglek och möjlighet till skapande. De projekt barnen jobbar i påverkar aktiviteterna även utomhus. Bredvid förskolan finns en basketplan som ger möjlighet till organiserade lekar i större grupp. När vädret tillåter äter vi gärna mellanmål utomhus. Vår närhet till naturen är en tillgång och vi besöker den ofta för att berika barnens lek och lärande.

Personal

På förskolan arbetar pedagogerna i team där förskollärare och barnskötare ingår. Vi har pedagogista som handleder i det pedagogiska arbetet, administratör och ett ekonomibiträde.

Vi har en lärande organisation där pedagogerna regelbundet träffas i nätverk av olika slag, för reflektion, inspiration, utvärdering och utveckling.

En dag på förskolan

En dag på förskolan innehåller lek, lärande och omsorg. Genom att organisera dagen efter barnens behov och intressen, varvas aktiviteter, lek och utomhusvistelse. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen för att skapa lugn och koncentration i såväl lek som lärande. Vi är utomhus varje dag och i alla väder.

Frukost serveras ca kl 7:45, lunch mellan 11:00-12:00, beroende på vilken avdelning man går på och mellanmål ca kl.14.00.

Dagens första och sista timma börjar och avslutas gemensamt på en avdelning. 

Vi uppmärksammar olika traditioner kring jul, påsk, midsommar och förskolans dag.

Genom KULF – kultur i förskolan får vi ta del av olika kulturarrangemang t ex teater och dansföreställningar.

Pedagogik och profil

Vi arbetar med förskolan som en plats för demokrati och delaktighet. 

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan. Den är, tillsammans med skollagen det som styr förskolans innehåll.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor.