Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Här ger vi varje barn möjlighet att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar. Vår vision är att barnen känner trygghet, är delaktiga och blir lyssnade till. Vi pedagoger möter barnen som jämlikar och tror på deras förmåga.

Avdelningar och personal

Förskolan ligger i lugnt område i Ekebäck, med närhet till naturen. Här finns tre avdelningar.

Pedagogik med demokratiskt förhållningssätt

Vår övergripande målsättning är att genom ett lustfyllt lärande, i en lugn, harmonisk och stimulerande miljö, väcka barnens nyfikenhet, i ett livslångt lärande.

Hos oss ska alla känna sig hemma. Här vill vi att barnen ska utvecklas individuellt och i grupp och känna trygghet med sig själva och andra i gruppen. Barnen får tid, plats och utrymme för leken och får möjlighet att utveckla sin sociala förmåga. Vi vill också att föräldrarna ska känna förtroende för oss. Pedagogerna tar barnen på allvar och tror på barnen och deras förmåga. Vi visar barnen respekt genom att möta dem som jämlikar.

Utemiljö

Vi har en stor gård, med utrymme för lek och naturupplevelser.

Föräldrasamverkan

Förutom den dagliga kontakten vid hämtning och lämning, har vi också enskilda utvecklingssamtal där fortlöpande samtal sker med vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande. Vi ser det som vårt mål att försöka få båda vårdnadshavarna (om barnet har två) att delta i samtalen, för att få en så god information och dialog som möjligt.

Avdelningarna har varje termin ett föräldramöte. Även andra former av föräldrasamverkan förekommer, till exempel heldagsutflykt, drop-in-kaffe, våravslutning och gårdsfest.

Inskolning

För att få en bra start på förskolan, vill vi lära känna barnet och familjen. Vid ett inskolningssamtal berättar ni om ert barn, och får information om hur förskolan fungerar. Ur ett jämställdhetsperspektiv, och för att få en så bred bild av barnet som möjligt, ser vi gärna att båda vårdnadshavarna är med på inskolningssamtalet.